دومین عرضه اولیه فرابورس با نام «فتوسا»، در دومین ماه سال ۱۴۰۰
19, می, 2021
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۸۸۴۱ (فتوسا)
17, ژوئن, 2021
دومین عرضه اولیه فرابورس با نام «فتوسا»، در دومین ماه سال ۱۴۰۰
19, می, 2021
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۸۸۴۱ (فتوسا)
17, ژوئن, 2021

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۳۷۸۳ (فگستر)

بدینوسبله از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده این شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 که در ساعت 14 عصر روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 در محل تهران، سعادت‌آیاد، خیابان سرو غربی، بین میدان کتاب و چهارراه سرو، پلاک 126، طبقه اول برگزار می‌گردد، حضور به‌هم‌رسانند.