24, ژانویه, 2016

تشکیل کمیته معدن، گامی در جهت رفع مشکل معدنکاران استان زنجان

كميته معدن در سازمان نظام مهندسي معدن استان به صورت ماهيانه با حضور معدنكاران استان و كارشناسان سازمان صنعت ،‌ معدن و تجارت تشكيل مي گردد.