22, اکتبر, 2016

صعود تدریجی قیمت سرب

به نظر می‎آید که مقادیر و نیاز سرب، امسال در بدترین صورت ممکن تمام می شوند، و ما قیمت سرب را برای سه ماهه آخر سال، 1930 دلار به ازای هر تن پیش بینی کرده‎ایم.