4, ژانویه, 2017

فعالیت ۲۷۲ فقره معدن در استان زنجان

معاون معدن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: ۲۷۲ فقره معدن فعال در استان زنجان وجود دارد.