فضای سبز شرکت کیمیای زنجان گستران
11, می, 2016
امسال ۱٫۱۸ میلیارد دلار طرح در بخش معدن و صنایع معدنی راه اندازی می شود.
16, می, 2016
فضای سبز شرکت کیمیای زنجان گستران
11, می, 2016
امسال ۱٫۱۸ میلیارد دلار طرح در بخش معدن و صنایع معدنی راه اندازی می شود.
16, می, 2016

واگذاری انگوران به کنسرسیوم صنعت روی، اجحاف است.

تملک معدن انگوران به عنوان بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه در اختیار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران قرار دارد و تا کنون مذاکرات متعددی میان شرکت های فعال در گروه سرب و روی با وزارت صنعت ، معدن و تجارت انجام شده است.

اتاق خبر: تملک معدن انگوران به عنوان بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه در اختیار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران قرار دارد و تا کنون مذاکرات متعددی میان شرکت های فعال در گروه سرب و روی با وزارت صنعت ، معدن و تجارت درباره واگذاری معدن انگوران به بخش خصوصی یا کنسرسیوم این صنعت انجام شده است.

در همین ارتباط ، رییس خانه اقتصاد ایران عنوان کرد: کنسرسیوم صنعت سرب و روی در حالی با واگذاری معدن انگوران به ان تشکیل شده است که تا کنون به دلیل مدیریت نا درست موفق عمل نکرده است. به گونه ای که سرمایه این کنسرسیوم در ۸سال فعالیت ان حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است .

ابراهیم جمیلی افزود: اگرچه من با واگذاری معدن انگوران به بخش دولتی موافق نبودم اما در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد از مواد معدنی مورد نیاز شرکت ها به وسیله ی معدن انگوران تامین می شود و در حالی که این معدن از وضعیت مناسبی برخوردار نیست شرکت تهیه و تولید معدنی با عملکرد مناسب خود بهره برداری مطلوبی از این معدن دارد.

وی افزود: بررسی صورت های مالی کنسرسیوم صنعت سرب و روی حاکی از آن است که این مجموعه نیمی از سرمایه خود را از دست داده و بدهی قابل توجهی را در صورت های مالی خود به ثبت رسانده و به نظر می رسد مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است.بر این اساس می توان گفت کنسریومی که در ۸ سال فعالیت نتوانسته فعالیت مفید و کار آمدی انجام دهد نمی تواند معدن انگوران را مدیریت کند و واگذاری به آن اجحاف در حق صنعت به شمار میرود.

این کارشناس ارشد بازار با تاکید بر اینکه با واگذاری معدن انگوران به کنسرسیوم صنعت و روی مخالف است ، در این باره افزود : به نظر می رسد افرادی که واگذاری معدن انگوران به کنسرسیوم را پی گیری میکنند ، در پی رانت خواری هستند . چرا که در شرایطی که صنعت نیاز مبرم به تامن مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های تولیدی دارد نباید آرامش حاکم بر هم زده شود و بحران در بهره برداری از معدن ایجاد گردد.

گفتنی است تعامل و همکاری بیشتر شرکت تهیه و تولید مواد معدنی با شرکت های تولید کننده لازم به نظر می رسد .چرا که در بسیاری موارد شاهد بی مهری این شرکت به برخی از واحد های تولیدی هستیم و با توجه به وابستگی زیاد شرکت ها به مواد معدنی همکاری بیشتر میان آنها امری بسیار مهم تلقی می شود .

منبع: اتاق خبر