شرکت کیمیای زنجان گستران طی هفت ماه گذشته شش میلیون دلار صادرات داشت.
1, نوامبر, 2012
به وب سایت شرکت کیمیای زنجان گستران خوش آمدید
17, دسامبر, 2013
شرکت کیمیای زنجان گستران طی هفت ماه گذشته شش میلیون دلار صادرات داشت.
1, نوامبر, 2012
به وب سایت شرکت کیمیای زنجان گستران خوش آمدید
17, دسامبر, 2013

معدن انگوران زنجان تاثیر مستقیم بر اقتصاد استان دارد.

غلامحسین جمیلی (مدیرعامل شرکت کیمیای زنجان گستران) در جلسه ای با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت ایمیدرو در محل معدن انگوران با تاکید بر اهمیت معدن انگوران در اقتصاد استان خواستار توجه ویژه بر نحوه بهره برداری از این معدن شد.

وی باتقدیر از عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در مدیریت، استخراج و فروش خاک معدن انگوران جهت تامین کنسانتره واحدهای تولیدی خواستار افزایش میزان استخراج ماده معدنی ضمن رعایت استانداردهای فنی معدن شد.

جمیلی با اشاره به توجیه اقتصادی فعلی صنعت سرب و روی یادآورشد: هم اکنون فراوری این ماده معدنی دارای توجیه اقتصادی است اما در آینده نزدیک ممکن است با جایگزینی فلزات دیگر این ماده معدنی دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد.

وی تاکید کرد: ضروری است در این برهه توجه بیشتری بر نحوه استخراج مواد معدنی در جهت افزایش تولید و بهره مندی از این نعمت صورت پذیرد.

جمیلی با تاکید بر جایگاه صنایع فرآوری مواد معدنی و اهمیت بخشیدن به این مهم یادآورشد: در صورت استفاده از فرآیند تغلیظ در صنایع معدنی به شدت از آلودگیهای زیست محیطی کاسته و به میزان بهره وری افزوده خواهد شد.