استقرار شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری زنجان
10, مارس, 2018
بایدهای تحقق یک شعار
8, آوریل, 2018
استقرار شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری زنجان
10, مارس, 2018
بایدهای تحقق یک شعار
8, آوریل, 2018

مراسم انتخاب کارگر نمونه در مجتمع صنعتی معدنی زرین

مراسم انتخاب کارگر نمونه در ۲۸ اسفند ۹۶ در مجتمع صنعتی و معدنی زرین برگزار و از کارگران نمونه همراه با لوح تقدیر و هدیه تقدیر شد. همچنین در این مراسم کارگران نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود روند کار با مدیرعامل شرکت ها مطرح کردند.