سرمایه‌گذاری ایران در افغانستان
12, سپتامبر, 2015
تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی صادراتی
26, سپتامبر, 2015
سرمایه‌گذاری ایران در افغانستان
12, سپتامبر, 2015
تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی صادراتی
26, سپتامبر, 2015

قانون معادن تاکنون ۵ مرحله تغییر کرده است.

قانون معادن با نگاه قانونمند کردن ثروت ملی کشور از سال ۱۳۸۶ تاکنون بیش از ۵ مرحله اصلاح، تغییر و تصحیح شده است.

فرشید طیبی؛ رییس نظام مهندسی معدن استان تهران با بیان این مطلب گفت: طبق تبصره ۶ قانون رفع موانع تولید در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند دستگاه اصلی موضوع فعالیت وظیفه مدیریت یکپارچه هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را به عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت با دستگاه های مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار تجاوز نمایند.

وی در ادامه افزود: در ایجاد پنجره واحد ، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارایه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران خاطر نشان کرد: دستورالعمل های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات که به تایید هیات وزیران رسیده ) و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار- موضوع ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱و ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه و ابلاغ می شود.

طیبی با اشاره به این مطلب گفت: موضوع تشکیل پنجره واحد موضوع ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن مصوبه ۱۳۹۰ مجلس است.

وی تصریح کرد: چه بسا تشکیل پنجره واحد دستگاه های اصلی و فرعی آیتم مهم قانون گذاران و لایحه نویسان دولت و مجلس است که متاسفانه بیش از ۵ سال در حال تشکیل و تدوین برنامه و تصویب آیین نامه های اجرایی می باشد.

طیبی در ادامه گفت: طبق آمار و اطلاعات واصله تقریبا به ازای هر ۱۰ سال قوانین تغییر و اصلاحات اساسی در آن صورت می گیرد.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن یادآور شد: از این رو به نظر می رسد تا اصلاح قوانین مذکور زمانی باقی نمانده و همچنان قانون رفع موانع تولید موضوع روز لایجه نویسان و قانونگذاران خواهد بود.

منبع: معدن ۲۴