ایران نیاز به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی دارد.
11, سپتامبر, 2016
صنایع معدنی چشم به راه سرمایه خارجی
14, سپتامبر, 2016
ایران نیاز به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی دارد.
11, سپتامبر, 2016
صنایع معدنی چشم به راه سرمایه خارجی
14, سپتامبر, 2016

خوشبینی در مورد بازار روی در روزهای آینده

گزارش Platts نشان میدهد که عرضه کنسانتره روی در ماه سپتامبر همچنان با محدودیت همراه بوده و قیمت تبدیل یک تن کنسانتره به فلز روی (Treatment Charge) به ۹۰ الی ۱۰۰دلار در هر تن کاهش یافته است.

گزارش Platts نشان میدهد که عرضه کنسانتره روی در ماه سپتامبر همچنان با محدودیت همراه بوده و قیمت تبدیل یک تن کنسانتره به فلز روی (Treatment Charge) به ۹۰ الی ۱۰۰دلار در هر تن کاهش یافته است. این رقم در ماه آگوست ۱۰دلار بالاتر بود این موضوع میتواند عامل تقویت قیمت روی در ماه سپتامبر شود.

تی سی TC هزینه ای است که دارنده کنسانتره به واحد ذوب روی پرداخت میکند تا آن را تبدیل به شمش روی کند و در مواقعی که  مثل این هفته، کمبود عرضه کنسانتره وجود دارد، هزینه TC بدلیل رقابت واحدهای ذوب کاهش میابد

چینی ها سالانه ۶٫۷ میلیون تن کنسانتره روی مصرف میکنند که ۳۵ درصد آن از طریق واردات تامین میشود. واردات کنسانتره این کشور  در ۷ ماه ابتدای سال ۱٫۱۶۳ میلیون تن بوده و ۳ درصد کاهش نشان میدهد.

منبع: معدن ۲۴