شفاف سازی اطلاعات در حوزه معدن موجب کاهش هزینه ها می شود
21, می, 2016
بیست و هفتمین جشنواره ملی امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید
24, می, 2016
شفاف سازی اطلاعات در حوزه معدن موجب کاهش هزینه ها می شود
21, می, 2016
بیست و هفتمین جشنواره ملی امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید
24, می, 2016

حمایت از تولید ملی = حمایت از کارگر ایرانی

مراسم روز کارگر در محل شرکت کیمیای زنجان گستران برگزارگردید که طی این مراسم از کارگران نمونه تقدیر و تشکر گردید.