دستاورد سفر هیئت تجاری به کشور تونس:امضاء دو سند همکاری بین اتاقهای بازرگانی زنجان و صفاقس
6, فوریه, 2014
شرکت های برتر معدنی و صنایع معدنی در حوزه بهره وری معرفی شدند.
11, مارس, 2014
دستاورد سفر هیئت تجاری به کشور تونس:امضاء دو سند همکاری بین اتاقهای بازرگانی زنجان و صفاقس
6, فوریه, 2014
شرکت های برتر معدنی و صنایع معدنی در حوزه بهره وری معرفی شدند.
11, مارس, 2014

به دعوت سفیر ایران در روسیه استاندار و رئیس اتاق بازرگانی زنجان (مدیر عامل شرکت کیمیای زنجان گستران) عازم روسیه می شوند.

استاندار و رئیس اتاق بازرگانی زنجان (مدیر عامل شرکت کیمیای زنجان گستران) به دعوت سفیر ایران در روسیه به منظور شرکت در سیمنار آسیب‌شناسی همکاریهای اقتصادی و تجاری بین ایران و روسیه ۱۶ اسفند ماه عازم روسیه می شوند.

محورهای سخنرانی این سیمنار که در شهر مسکو برپا می شود عبارتند از:

– بررسی همکاریهای دو کشور ایران و روسیه در حوزه های مختلف اقتصادی و بررسی موانع

– همکاری دو کشور در زمینه سرمایه گذاری مشترک در بخشهای صنایع و کشاورزی

– همکاریهای دو کشور در حوزه روابط استانی و بررسی موانع

– چگونگی برگزاری همایش و سیمنارهای استانی برای معرفی ظرفیتهای طرفین

– چگونگی برگزاری نمایشگاههای اختصاصی در مسکو و استانهای همجوار

– ارائه تسهیلات دوطرفه برای برگزاری نمایشگاهها

-نقش دانشجویان و فارغ التحصیلان زبانهای فارسی و روسی در گسترش تعاملات اقتصادی می باشد.

شایان ذکر است اهمیت این سفر با توجه به اعزام هیئت تجاری از سوی اتاق زنجان در سال گذشته به کشور روسیه و انجام مذاکرات به منظور گسترش مناسبات تجاری با فدراسیون روسیه جهت ایجاد راه های ارتباطی و شناسائی بازارهای مصرف در استانهای مختلف به روسیه و معرفی ظرفیتهای سرمایه‌گذاری استان به جهت جذب و حضور سرمایه گذاران خارجی جهت ایجاد و یا تکمیل پروژه های استان این سفر از جایگاه ویژه ای برای استان برخوردار است.