پیش‌بینی افت تولید سرب در امسال
3, ژانویه, 2016
استخراج ۲ میلیون تن مواد معدنی از معادن زنجان
9, ژانویه, 2016
پیش‌بینی افت تولید سرب در امسال
3, ژانویه, 2016
استخراج ۲ میلیون تن مواد معدنی از معادن زنجان
9, ژانویه, 2016

افزایش ۱۸٫۷ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده معدن

مرکز آمار ایران گزارش داد شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش معدن در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸٫۷ درصد افزایش یافت.

به گزارش اتاق خبر، شاخص قیمت تولید‌کننده بخش معدن در فصل بهار سال ۱۳۹۴ با ۲٫۸ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۲۱۹٫۳ رسید.

شاخص مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۸٫۷ درصد افزایش نشان داده است.

کاهش ۲٫۸ درصدی شاخص قیمت بخش معدن در فصل مورد بررسی به طور عمده ناشی از افزایش قیمت بخش استخراج کانه‌های فلزی می‌باشد

در بخش “استخراج زغال سنگ”، شاخص قیمت در فصل بهار سال ۱۳۹۴، با افزایش ۰٫۶ درصدی نسبت به فصل قبل مواجه گردیده به عدد ۱۹۲٫۹ رسید. افزایش مذکور کاملاً تحت تأثیر افزایش قیمت ماده معدنی کنسانتره زغال سنگ پدید آمده است

شاخص قیمت در بخش “استخراج کانه‌های فلزی”، با ۴٫۷ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۲۲۸٫۱ رسید. این کاهش تحت تأثیر کاهش ۳٫۳ درصدی فعالیت استخراج سنگ‌های آهنی به وجود آمده است.

در فعالیت استخراج سنگ‌های آهنی، شاخص قیمت در فصل بهار ۱۳۹۴ به رقم ۳۱۰٫۴ رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان ۳٫۳ درصد کاهش نشان داده است کاهش مذکور به طور عمده ناشی از کاهش قیمت ماده معدنی سنگ‌آهن می‌باشد.

در بخش استخراج سرب و روی، شاخص قیمت در فصل بهار ۱۳۹۴ با ۱۹٫۹ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۱۸۶٫۸ رسید. کاهش فوق عمدتاً تحت تأثیر کاهش قیمت ماده معدنی کنسانتره سرب به وجود آمده است.

شاخص قیمت در بخش استخراج سنگ طلا، در فصل بهار ۱۳۹۴ با ۱۵٫۱ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۱۵۷٫۵ رسید این کاهش کاملاً تحت تأثیر کاهش شاخص قیمت ماده معدنی سنگ طلا پدید آمده است.

در فصل بهار ۱۳۹۴، شاخص قیمت در بخش “استخراج سایر معادن” با ۳٫۹ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به عدد ۱۹۷٫۹ رسید. این افزایش به طور عمده به ترتیب تحت تأثیر افزایش شاخص قیمت استخراج سنگ آهک با ۷٫۲ درصد استخراج سنگ لاشه با ۹٫۸ درصد، استخراج سنگ‌های تزئینی با ۱٫۴ درصد، استخراج شن و ماسه با ۱٫۸ درصد و استخراج سنگ گچ با ۵٫۳ درصد به وجود آمده است.

در بخش استخراج سنگ‌آهک شاخص قیمت در فصل بهار سال ۱۳۹۴، به رقم ۲۰۳٫۲ رسید و به این ترتیب ۷٫۲ درصد نسبت به فصل قبل افزایش نشان داده است مواد معدنی سنگ آهک و مارن به ترتیب با ۷٫۹ و ۱۰٫۷ درصد رشد نسبت به فصل قبل، بیش‌ترین تأثیر را بر رشد شاخص قیمت فعالیت مورد بررسی‌ داشته‌اند.

شاخص قیمت در بخش استخراج سنگ لاشه در فصل بهار سال ۱۳۹۴ به رقم ۱۸۸٫۶ رسید و به این ترتیب ۹٫۸ درصد نسبت به فصل قبل افزایش نشان داده است. ماده معدنی سنگ لاشه ساختمانی با ۹٫۲ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیش‌ترین تأثیر را بر رشد شاخص قیمت فعالیت مورد بررسی داشته است.

در فعالیت استخراج سنگ‌های تزئینی، شاخص قیمت در فصل بهار سال ۱۳۹۴ با افزایش ۱٫۴ درصدی نسبت به فصل قبل مواجه گردیده و به رقم ۱۸۴٫۰ رسیده است. مواد معدنی گرانیت و سنگ چینی ترتیب با ۶٫۷ و ۵٫۷ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیش‌ترین تأثیر را بر افزایش شاخص قیمت این فعالیت داشته‌اند.

شاخص قمیت در فعالیت استخراج شن و ماسه در فصل بهار سال ۱۳۹۴، به رقم ۲۲۷٫۹ رسید که به این ترتیب به میزان ۱٫۸ درصد نسبت به فصل قبل افزایش نشان داده است. مواد معدنی شن نخودی و ماسه شسته به ترتیب با ۳٫۴ و ۱٫۵ درصد رشد نسبت به فصل قبل، بیش‌ترین تأثیر را بر رشد شاخص قیمت فعالیت مورد بررسی داشته‌اند.

شاخص قیمت در فعالیت استخراج سنگ گچ، در بهار سال ۱۳۹۴ با افزایش ۵٫۳ درصدی نسبت به فصل قبل مواجه گردیده و به رقم ۲۲۴٫۷ رسیده است. ماده معدنی سنگ گچ با ۵٫۳ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیش‌ترین تأثیر را بر افزایش شاخص قیمت این فعالیت داشته است.

در فصل بهار سال ۱۳۹۴، شاخص قیمت در بخش استخراج سایر معادن در فعالیت‌های استخراج خاک سرخ و زرد، استخراج فلدسپات و آنتی‌موان و استخراج صدف دریایی بدون تغییر مانده است.

منبع: اتاق خبر