زمانی برای اقتصادی شدن «کیک روی» زنجان
16, اکتبر, 2017
در بازار جهانی مس و روی چه خبر است؟
12, نوامبر, 2017
زمانی برای اقتصادی شدن «کیک روی» زنجان
16, اکتبر, 2017
در بازار جهانی مس و روی چه خبر است؟
12, نوامبر, 2017

اعلام دلایل تعدیل مثبت (کیمیا)

شرکت صنعتی معدنی کیمیای زنجان گستران با سرمایه ثبت شده ۱۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۶ برای دوره شش ماهه منتهی به پایان شهریور ۹۶ را به صورت حسابرسی نشده، منتشر کرد. همچنین این شرکت پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۶ را مبلغ ۲ هزار و صد ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد. افزون بر این کیمیا در دوره ۶ ماهه منتهی به پایان شهریور ۹۶ به ازای هر سهم یکهزار و ۱۱۱ ریال معادل ۵۳ درصد از پیش بینی ها را پوشش داده است. بر این اساس این شرکت در دوره ۱۲ ماهه سال مالی قبل به ازای هر سهم یکهزار و ۵۱۵ ریال سود محقق کرد. این در حالیست که شرکت در دوره ۶ ماهه گذشته ۳۸۰ ریال معادل ۲۵ درصد پیش بینی ها را پوشش داده بود. علاوه بر این سود خالص پس از کسر مالیات را برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به پایان اسفند امسال را ۲۴۱ هزار و ۸۶۳ میلیارد ریال اعلام کرده که در شش ماهه ۱۲۷ هزار و ۹۴۹ میلیارد ریال معادل ۵۳ درصد را پوشش داده است. همچنین این شرکت دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال مالی منتهی به پایان اسفند نسبت به اطلاعیه قبلی را اینگونه اعلام کرده است: افزایش EPS پیش بینی سال ۱۳۹۶ نسبت به پیش بینی اولیه سال ۱۳۹۶ به میزان ۵٫۵۲ درصد به علت افزایش LME روی به میزان ۲۲ درصد و LME سرب به میزان ۱۶ درصد نسبت به پیش بینی اولیه سال ۱۳۹۶ و افزایش نرخ دلار به میزان ۹ درصد است.

 

منبع: روزنامه تعادل-ش ۹۶۰ – ص ۵ – تاریخ پنج شنبه یازدهم آبان ماه