گالری معدن

فلوتاسیون۲

همایش ها

همایش-کلی۲

نمایشگاه زنجان

۲غلامحسین-جمیلی-نمایشگاه

بازدید از مجتمع

بازدید۲

نشست خبری شرکت کیمیا

کیمیا-نشست خبری سهام (۳)

روز درختکاری

derakhtkari-16esfand-kimia-lead-and-zinc033

حمایت ازمراکز نگهداری سالمندان

kimia-Zanjangostaran-Lead-and-zinc-consentrate-salmandan

فضای سبز شرکت کیمیای زنجان گستران

kimia-zanjan-lead and zinc-zanjan gostaran08

بازدید سهامداران از شرکت کیمیای زنجان گستران(مهر۹۵)

kzg-zanjan-asia