18, فوریه, 2017

معدن ایران، نیازمند حضور سرمایه‌گذاران خارجی؛ایران، قدرت جهانی معدنی خواهد شد.

تنوع مواد معدن ایران، فرصت‌های موجود برای تکمیل انواع چرخه‌های تولید محصولات مختلف تا رسیدن به محصول نهایی و سهم بالای ایجاد کارآفرینی، باعث می‌شوند که یک سرمایه‌گذار خارجی به ‌سوی ایران جذب شود، چراکه او می‌داند انجام این کار برای او سودآوری مطلوبی را به‌دنبال دارد. به‌جرات می‌توان گفت با فرصت‌سازی و مدیریت پتانسیل بالای معدنی ایران، می‌توان کشور را به یک قدرت جهانی معدنی تبدیل کرد.