قیمت مواد معدنی رشد خود را از سر خواهد گرفت
4, اکتبر, 2015
عدم شفافیت و فقدان نگرش قوی اقتصادی‌، مهمترین مشکل صنعت روی زنجان
10, اکتبر, 2015
قیمت مواد معدنی رشد خود را از سر خواهد گرفت
4, اکتبر, 2015
عدم شفافیت و فقدان نگرش قوی اقتصادی‌، مهمترین مشکل صنعت روی زنجان
10, اکتبر, 2015

انگوران از ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید مستثنی شد.

با اجرایی نشدن ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید،امیدواری به واحدهای معدنی استان زنجان بازگشت.

حسین جمیلی؛ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان  با بیان این مطلب گفت: بخش خصوصی بر این اعتقاد است که دولت در ماه های اخیر نگرش مثبتی نسبت به واحدهای تولیدی و کنترل تورم داشته است.

وی در ادامه افزود:  به تازگی  قانون رفع موانع تولید تصویب ده است و ما به عنوان بخش خصوصی قدردان این قانون هستیم ولیکن نبود قانون مشکل بخش خصوصی و اقتصادی کشور نیست بلکه آنچه حایز اهمیت است تفاوت در نوع نگرش و تفسیر از قوانین می باشد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان خاطر نشان کرد: در ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید قانونگذار شرکت های دولتی و دولت را موظف کرده تا استخراج و فروش مواد معدنی واحدهای تحت حمایت دولت را از طریق بورس کالا عرضه کنند.

جمیلی تصریح کرد: قالب فعالیت های اقتصادی استان زنجان معدنی و بر روی سرب و روی متمرکز است و مجتمع معدنی  سرب و روی انگوران به عنوان یکی از منابع تامین مالی استان زنجان و تنها معدن تامین کننده خاک سرب و روی واحدهای فرآوری این استان است.

وی در ادامه افزود: اگر ماده ۳۵ قانون در استان زنجان اجرایی می شد خیلی از واحدهای کوچک فرآوری سرب و روی استان با مشکل مواجه می شد و به واسطه لطماتی که در این دوران رکود بر ما گذشته و تجربه ای که واحدهای فرآوری استان در خصوص کاهش ظرفیت تولید تجربه کرده اند دچار مشکلات درون صنفی نیز می شدیم.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان با تاکید بر این مطلب گفت: خوشبختانه با اقدامات موثر استاندار و سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان همچنین بررسی ماده ۳۵ قانون و رفع مشکلات و موانع تولید در جلسه هفدهم شورای گفتگو در حال حاضر معدن انگوران مشمول این قانون نخواهد شد.

جمیلی  در خاتمه اظهار داشت: در حال حاضر به واسطه اجرایی نشدن ماده ۳۵  امیدواری در بین صنایع معدنی استان شکل گرفته  و امیدواریم شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و نیز معاونت معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت  ملاحظات و تصمیم گیری های خود را همسو با تمام استان های معدنی کشور داشته باشند.

منبع: معدن ۲۴