27, دسامبر, 2015

احتمال ارزندگی بالای کیمیا در بلند مدت

سهامدار عمده کیمیای زنجان گستران معتقد است این سهم ظرفیت رشد بالایی دارد.
4, می, 2016

احتمال تعدیل مثبت سود برآوردی شرکت های گروه روی

ماه های اخیر نرخ LME روی با افزایش 300 دلاری از 1650 دلار به 1950 دلار رسیده و در کنار آن نرخ LME سرب حدود 220 دلار رشد داشته است. به نظر می رسد افزایش نرخ LME سرب و روی می تواند زمینه مناسبی جهت بهبود فعالیت های شرکت های فعال در این گروه باشد.