16, دسامبر, 2015

تشکل‌های فعال در حوزه کسب و کار زنجان باید تقویت شوند.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با اشاره به صدور مجوز تاسیس و ثبت شعبه «انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران» در زنجان گفت: به منظور توسعه اقتصادی ضروری است تا تشکل‌های مختلف فعال در حوزه کسب و کار زنجان تقویت شوند.
4, فوریه, 2017

فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری خارجی معدن در کشور فراهم نیست.

برای حضور سرمایه گذار خارجی در معادن ایران منع قانونی نداریم.