19, اکتبر, 2016

خبر خوشحال‌کننده برای بازار روی

میتسویی غول تولید روی ژاپن اعلام کرد قیمت روی این پتانسیل را دارد که به بالاترین سطح خود طی 5 سال گذشته برسد.