27, سپتامبر, 2016

تکمیل ۶۴ پروژه معدنی تا سه سال دیگر

اتاق خبر: بر اساس اطلاعات منتشر شده، این برنامه که از ابتدای دولت یازدهم آغاز شد زمان‌بندی اجرای ۷۳ پروژه معدنی و صنایع معدنی را نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۹۸ باید به پایان برسند. […]