27, ژانویه, 2016

پیش بینی قیمت روی در سال ۲۰۱۶/ مصائب کاهش عیار انگوران برای تولیدکنندگان

نوسانات قیمت روی در سه ماهه نخست سال جاری میلادی (2016) نزولی خواهد بود و بهای این فلز کاهش ناچیزی را دوباره به ثبت خواهد رساند.