29, نوامبر, 2016

ایجاد شبکه ارتباطی بین استادان معدنی ایران و خارج

امیربیژن یثربی از استادان معدنی کشور، عضو هیات علمی افتخاری دانشگاه اگسِتِر انگلستان و فارغ‌التحصیل مدرسه کَمبورن این دانشگاه است. براساس رتبه‌بندی نشریه تایمز، اگسِتِر نودوسومین دانشگاه برتر جهان به شمار می‌آید و براساس رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، مدرسه کمبورن نخستین مدرسه معدن اروپا و چهارمین مدرسه معدن دنیاست.