14, ژوئن, 2016

کمبود منابع مالی بزرگترین معضل حوزه معدن

عضو انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: کمبود منابع مالی یکی از بزرگترین مشکلات حوزه معدن در سال‌های اخیر است كه علاوه بر ایجاد رکود، اندک فعالیت‌های جاری را نيز دچار افت كرده است.