8, آوریل, 2018

بایدهای تحقق یک شعار

شعار «حمایت از کالای ایرانی» که با آغاز سال ۹۷ از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب شد، به یقین تحقق اقتصاد مقاومتی را بیش از پیش امکان‌پذیر خواهد کرد.