15, ژانویه, 2017

ترامپ تاثیری بر بخش معدن ایران ندارد.

دولت رییس‌جمهوری منتخب امریکا تاثیر چشمگیری بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی بخش معدن ایران نخواهد داشت.