21, فوریه, 2017

علاقه مند به انتقال تجارب معدنی به ایران هستیم.

رییس سازمان زمین شناسی فنلاند گفت: علاقه مند به انتقال تجارب معدنی به ایران هستیم تا ایران بتواند از فرصت های خود استفاده کند.