15, اکتبر, 2016

بیشترین افت قیمت روی طی ۱۰ ماه گذشته رقم خورد.

قیمت روی همزمان با رشد ارزش دلار و کاهش قیمت نفت، بیشترین افت خود را طی 10 ماه اخیر تجربه کرد.