15, آگوست, 2016

ذخایر معدنی شهرستان خدابنده را دریابید.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خدابنده گفت: این شهرستان دارای ذخایر معدنی بسیاری است که می‌توان از این ظرفیت‌ها برای اشتغال‌زایی و احداث واحدهای صنعتی و معدنی بیشتر بهره‌برداری کرد.
9, نوامبر, 2016

جلوگیری از ورود تکنولوژی منسوخ به معادن

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اجازه ورود تکنولوژی‌های منسوخ را در حوزه معادن نمی‌دهیم، گفت: در استخراج معادن زیرزمینی هنوز عقب ماندگی‌هایی داریم.