11, آوریل, 2016

آینده روشن معدن و صنایع معدنی در سال جاری

بخش معدن در سال ۹۴ با چالش‌های بسیاری همراه بود.
13, سپتامبر, 2016

خوشبینی در مورد بازار روی در روزهای آینده

گزارش Platts نشان میدهد که عرضه کنسانتره روی در ماه سپتامبر همچنان با محدودیت همراه بوده و قیمت تبدیل یک تن کنسانتره به فلز روی (Treatment Charge) به 90 الی 100دلار در هر تن کاهش یافته است.