29, آگوست, 2017

قیمت فلزات اساسی در بورس فلزات لندن/ قیمت ها افزایشی است.

در بورس فلزات لندن فلزاتی مانند آلومینیوم، مس و روی روند افزایشی داشتند.