20, دسامبر, 2015

آزادسازی محدوده‌های معدنی مرحله‌ای شد.

مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت از آزادسازی مرحله‌ای محدوده‌های معدنی استان‌ها خبر داد.