افزایش صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری معدنی
26, نوامبر, 2016
ایجاد شبکه ارتباطی بین استادان معدنی ایران و خارج
29, نوامبر, 2016
افزایش صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری معدنی
26, نوامبر, 2016
ایجاد شبکه ارتباطی بین استادان معدنی ایران و خارج
29, نوامبر, 2016

کنسانتره روی با چه نرخی در بازار معامله می شود؟

یکی از شرکت های گروه سرب و روی که در ماه های گذشته مورد توجه تحلیلگران بود، صنعتی و معدنی کیمیای زنجان است.

این شرکت ۷۶۰ریال سود دارد که در ۶ ماهه ۳۸۰ریال ازان را محقق کرده و در سال گذشته نیز ۶۶۰ریال سود داشته است.

کنسانتره روی اکسیده مهمترین محصول این شرکت است که پیشبینی شده در سال جاری با نرخ ۶۶۴۹ریال در هر کیلو به فروش برسد.

داده های موجود نشان می دهد که نرخ واقعی فروش در آبان ماه به طور متوسط ۹۱۵۳ریال بوده ضمن اینکه در روزهای اخیر قیمت روی بیش از ۵درصد رشد کرده و کنسانتره به ۱۰هزار ریال رسیده است.

طبق اطلاعات موجود در ۸ ماهه ۷۱درصد مقدار فروش به مدد تولید مناسب محقق شده بنابراین اگر شرایط به همین شکل ادامه یابد سود ۸۷میلیارد ریالی این شرکت می تواند به ۲۰۰میلیارد ریال برسد.

نویسنده: ولید هلالات

منبع: معدن ۲۴