چاراویماق به قطب سرمایه گذاری در بخش معدن تبدیل می شود.
25, ژانویه, 2017
پیش بینی افزایش قیمت روی تا ۳ هزار دلار
28, ژانویه, 2017
چاراویماق به قطب سرمایه گذاری در بخش معدن تبدیل می شود.
25, ژانویه, 2017
پیش بینی افزایش قیمت روی تا ۳ هزار دلار
28, ژانویه, 2017

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) با حضور سهامداران و اعضای هیئت مدیره برگزار شد و سهامداران با توجه به پایان دوره تصویب هیئت مدیره نسبت به تعیین هیئت مدیره جدید رأی گیری نموده و شرکتهای ذیل بعنوان هیئت مدیره جدید برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
• شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص)
• شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان(سهامی خاص)
• بنیاد نیکوکاری جمیلی (مؤسسه)
• شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)
• شرکت ذوبگران رنگین فلز (سهامی خاص)