پیش بینی افزایش قیمت روی تا ۳ هزار دلار
28, ژانویه, 2017
سهم۵۰درصدی چین در مصرف روی جهان
12, فوریه, 2017
پیش بینی افزایش قیمت روی تا ۳ هزار دلار
28, ژانویه, 2017
سهم۵۰درصدی چین در مصرف روی جهان
12, فوریه, 2017

فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری خارجی معدن در کشور فراهم نیست.

برای حضور سرمایه گذار خارجی در معادن ایران منع قانونی نداریم.
رضا اشرف سمنانی مدیر عامل میدکو در گفت و گو با معدن ۲۴ گفت: برای حضور سرمایه گذار خارجی در معادن منع قانونی نداریم اما فضای کسب و کار داخل و ریسک های موجود تا حد زیادی مانع ورود سرمایه گذار خارجی در معدن شده است.
وی افزود: در شرایطی که سرمایه گذار خارجی در ایران با عدم ثبات قوانین معدنی،موضوع مربوط به حقوق دولتی و با فقدان زیر بناها در کشور روبرو می شود کشوری به غیر از ایران انتخاب می کند.
سمنانی در ادامه اظهار داشت: خوشبختانه در کشور برای حضور سرمایه گذار خارجی از حمایت قانونی برخورداریم اما جریان کسب کار به هیچ عنوان برای خارجی ها مطلوب نیست.بنابراین در گام نخست باید فضای بیرون و داخل کشور را بهبود دهیم .
مشاور میدکو گفت: سرمایه گذار خارجی در ایران ابتدا ریسک های سیاسی و فضای اقتصادی کشور را ارزیابی می کند سپس وارد عرصه سرمایه گذاری می شود.

سمنانی حضور جونیور ها را در ایران ضروری دانست و اظهار داشت:
باید به سرعت فضای حضور شرکت های اکتشافی کوچک خارجی در ایران را فراهم کنیم تا آنها با کسب اطلاعات معدنی و زمین شناسی ایران به سینیورها یا همان شرکت های بزرگ معدنی خطر سرمایه گذاری در ایران را کاهش دهند.
وی خاطر نشان کرد:با اصلاح موانع صدور پروانه اکتشاف ،لغو عوارض صادراتی و بهبود قوانین باید مقدمات حضور شرکت های کوچک اکتشافی خارجی یا همان جونیورها را در کشور فراهم کنیم.

منبع: معدن ۲۴