بخش خصوصی از فضای واقعی مذاکرات دور بود.
10, می, 2016
واگذاری انگوران به کنسرسیوم صنعت روی، اجحاف است.
14, می, 2016
بخش خصوصی از فضای واقعی مذاکرات دور بود.
10, می, 2016
واگذاری انگوران به کنسرسیوم صنعت روی، اجحاف است.
14, می, 2016

فضای سبز شرکت کیمیای زنجان گستران

با توجه به رشد روز افزون جمعیت انسانی ، یکی از چالش های اصلی پیش روی جوامع بشری ، توسعه پایدار در جهت تامین منابع غذایی کافی و سلامت جامعه در بستر حفاظت از محیط زیست میباشد. در این راستا ، ذخایر زیستی و یا تنوع زیستی نیز همانند منابع طبیعی نظیر آب و خاک و هوا دارای اهمیت را دارا میباشد ، لذا بر خویش واجب میدانیم که برای آتیه مردم ، محیط زیستی توام با سلامتی تدارک دیده باشیم .در این راستا شرکت کیمیای زنجان گستران در طول سالهای اخیر همراه با فعالیتهای تولید خویش به ایجاد فضای سبز و درختکاری حساسیت ویژه ای معطوف نموده و به این مهم اهتمام ورزیده است .امید است این حرکت سلامت و عافیت جامعه را فراهم نماید. خلاصه ای از این فعالیت  را میتوانید در گالری تصاویر ملاحظه فرمائید.