فگستر-نخستین عرضه اولیه فرابورس ایران در سال ۱۴۰۰‏
12, می, 2021
دومین عرضه اولیه فرابورس با نام «فتوسا»، در دومین ماه سال ۱۴۰۰
19, می, 2021
فگستر-نخستین عرضه اولیه فرابورس ایران در سال ۱۴۰۰‏
12, می, 2021
دومین عرضه اولیه فرابورس با نام «فتوسا»، در دومین ماه سال ۱۴۰۰
19, می, 2021

” فتوسا ” دومین عرضه اولیه سال ۱۴۰۰ با پشتوانه اوراق تبعی

به اطلاع سهامداران محترم شرکت زرین معدن آسیا (فزرین) و شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران(کیمیا) و می رساند باستناد اطلاعیه شماره ۲۷۱۶/الف/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶شرکت فرابورس ایران در خصوص عرضه اولیه شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا) در بازار دوم فرابورس، زمان عرضه اولیه نماد فتوسا به عموم به روش ثبت سفارش در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ و عرضه به صندوق ها در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ خواهد بود.
اطلاعات تکمیلی در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir و همچنین سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) به نشانی www.codal.ir در دسترس می باشد.