حمایت از تولید ملی = حمایت از کارگر ایرانی
24, می, 2016
تکمیل زیرساخت‌ها در توسعه معادن نقش اساسی دارند.
28, می, 2016
حمایت از تولید ملی = حمایت از کارگر ایرانی
24, می, 2016
تکمیل زیرساخت‌ها در توسعه معادن نقش اساسی دارند.
28, می, 2016

بیست و هفتمین جشنواره ملی امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید

به پاس تلاش های ارزشمند جناب آقای مهندس جمیلی (مدیر عامل محترم) و همکاران محترمشان ،شرکت کیمیای زنجان گستران به عنوان واحد نمونه منطقه یک کشوری در بیست و هفتمین جشنواره ملی امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید کشور در سال ۱۳۹۴ انتخاب و از طرف معاون محترم وزیر کار تقدیر و تشکر گردید.