بهره‌برداری‌ از معادن بزرگ‌مقیاس جایگزین واحدهای کوچک می‌شوند
6, جولای, 2015
راهکار طلایی جذب سرمایه‌گذاران به معدن
20, جولای, 2015
بهره‌برداری‌ از معادن بزرگ‌مقیاس جایگزین واحدهای کوچک می‌شوند
6, جولای, 2015
راهکار طلایی جذب سرمایه‌گذاران به معدن
20, جولای, 2015

اهمیت ایمنی در معادن

امروزه اهمیت بخش معدن و معدن کاری در کشور ایران بر کسی پوشیده نیست چرا که این بخش و صنایع جنبی آن می تواند بعنوان یکی از مهمترین مسیرهای رسیدن به توسعه پایدار کشور باشد که در این راستا توجه هم زمان به مسائل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی معادن لازم است.

ایمنی در معادن نیز یکی از مولفه هایی است که ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد معادن، مسائل انسانی و اجتماعی و حتی زیست محیطی دارد که می تواند در رسیدن به این توسعه پایدار اثرگذار باشد. امروزه وجود معادن مختلف و حجم وسیع فعالیتهای معدنی در کشور حوادث حین کار متعددی را در پی داشته که البته در این مقاله قصد ارائه آمار این حوادث نداشته -چرا که به نظر می رسد البته به دلیل ضعف سیستم ثبت اطلاعات مربوط به حوادث و نیز عدم ارائه گزارش برخی حوادث به مراجع ذیربط در کشور، آمار ارائه شده با آمار واقعی تفاوت دارد- بلکه مقصود این است که با اشاره به ریشه این حوادث، توجه همگان به رفع علل آن معطوف گردد؛ چرا که امروزه توجه به حوادث حین کار، یافتن علل وقوع و اهتمام در کاهش حوادث در محیط های کاری در نزد همه مدیران و برنامه ریزان سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به طور کلی در یک تقسیم بندی کلی علل ایجاد حوادث حین کار را می توان از جنبه های فنی و مادی مانند طراحی ناصحیح روش کار، محیط کار، وجود نقایص فنی دستگاه ها، شرایط نامناسب فیزیکی محیط کار و نیز جنبه های انسانی (از نظر جسمانی و رفتاری و روانی) مانند عدم تناسب جسمانی و روانی کارگر با کار، خستگی جسمی و روانی، فقدان روابط انسانی صحیح و مدیریت ناصحیح بررسی نمود. طبق بررسی های بعمل آمده (جستجو در مقالات، گزارشات و آمار حوادث و…)از جمله مهمترین عوامل موثر در وقوع حوادث حین کار در معادن که جنبه عمومی داشته عبارتند از انجام کار به روش ناصحیح، عدم وجود شرح شغل، آموزش و تجربه ناکافی، عجله در انجام کار، عدم تفکر در انجام کار به طریق ایمن، عدم استفاده و یا استفاده ناصحیح از وسایل حفاظت فردی، ساده انگاری و بی توجهی به کار، بی انضباطی و چیدمان ناصحیح وسایل، ترک بی مورد محل کار، شوخی های خطرناک در محل کار، جابجایی بارها و مواد خطرناک سنگین بدون رعایت اصول ایمنی، محیط فیزیکی نامناسب و شرایط ناایمن محیط کار از جمله نقص فنی دستگاهها و یا وجود ماشین آلات بدون حفاظ و…

در هر حال به نظر می رسد برای پیشگیری از حوادث حین کار در معادن کشور، ارتقاء ایمنی فرآیندها و تجهیزات به تنهایی موثر نمی باشد، بلکه باید به رفتارهای کارگران معادن نیز توجه گردد چرا که برای پیشگیری از حوادث اگر چه می توان با حذف شرایط و اعمال نا ایمن به هدف رسید ولی نباید از نظر دور داشت که انسان، ماشین نیست و تحت تاثیر بسیاری از فاکتورهای جسمانی، روانی، اجتماعی، محیطی و غیره است. بنابراین پیچیدن یک نسخه کلی برای پیشگیری و کاهش حوادث در همه معادن امکان پذیر نمی باشد، چرا که شرایط متفاوت و فاکتورهای متعددی در موقعیت های مختلف اثر گذارند، اما به طور کلی می توان با استقرار سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت، توجه به آموزش کارگران و تلاش در راستای تغییر نگرش آنان، آنالیز دائمی ایمنی محیط کار و بهینه سازی آن و ایمن سازی تجهیزات و فرآیندها و توجه به مسائل رفتاری کارکنان تا حد زیادی در پیشگیری و کاهش حوادث در معدن موفق عمل نمود. در این خصوص علیرغم وجود خطرات بالا در معادن زیرزمینی، به نظر می رسد توجه به معادن رو باز و سطحی نیز بایستی مورد غفلت قرار نگیرد. بویژه اینکه با توجه به تعداد این معادن در قیاس با معادن زیرزمینی و کوچک بودن اغلب این معادن سطحی، عدم توجه به ایمنی در این محیط های کاری بشتر مشهود است. ضمن اینکه بواسطه ریسک بالای معادن زیرزمینی و مسائل روانی ناشی از آن، کارگران این معادن در مقایسه با کارگران معادن سطحی و کوچک رفتارهای ایمنی و کنترل شده تری در محیط کار دارند. به هر حال امید است که شاهد توجه بیش از پیش به مقوله ایمنی در معادن و به تبع آن کاهش حوادث ناشی از کار باشیم چرا که نه تنها خسارات اقتصادی ناشی از حوادث از اهمیت بالایی برخوردار است، بلکه خسارات روحی و روانی ناشی از حوادث که به افراد و خانواده های آن ها تحمیل می گردد نیز غیر قابل اغماض می باشد. به همین خاطر بایستی تلاش در جهت کاهش حوادث حین کار از طرق مختلف مورد توجه همگان و خصوصا مدیران معادن (بواسطه شرایط خاص کار در محیط های معدنی و تعداد زیاد شاغلین در آن) قرار گیرد، چرا که ناگوارترین پیامد حوادث شغلی، مرگ زودرس نیروی کار است و بر اساس اصول اقتصاد ایمنی، هر بیماری یا هر مرگ زودرس نوعی هزینه محسوب می شود و حوادث شغلی ضمن تاثیر بر شاخص های اقتصادی، ضایعات انسانی نیز با خود به همراه خواهند داشت. علاوه بر این، حوادث شغلی تاثیر زیادی بر روی عملکرد کارکنان داشته و علاوه بر افزایش هزینه های سیستم درمانی و تامین اجتماعی کشور، بر بهره وری و مزیت رقابتی شرکت ها نیز آثار منفی می گذارد و در نهایت تاثیر منفی بر توسعه کشور را در پی خواهد داشت.

احسان شهسواری گوغری
* بازرس کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان و مدرس دانشگاه جامع علمی کاریردی شهربابک

منبع: معدن ۲۴