واگذاری انگوران به کنسرسیوم صنعت روی، اجحاف است.
14, می, 2016
رشد بخش معدن در زمستان ۹۴ جهشی شد.
18, می, 2016
واگذاری انگوران به کنسرسیوم صنعت روی، اجحاف است.
14, می, 2016
رشد بخش معدن در زمستان ۹۴ جهشی شد.
18, می, 2016

امسال ۱٫۱۸ میلیارد دلار طرح در بخش معدن و صنایع معدنی راه اندازی می شود.

امسال ۱٫۱۸ میلیارد دلار طرح در بخش معدن و صنایع ایران را ه اندازی می شود.

به گزارش معدن۲۴٫امیر صباغ مدیر برنامه ریزی ایمیدرو روز گذشته در جمع مدیران ایمیدرو در فولاد مبارکه اصفهان طی گزارشی به روند سرمایه گذاری ایران در بخش معدن و صنایع معدنی و دیدگاه کشورهای توسعه یافته معدنی در این حوزه پرداخته است.
در این گزارش به تجارت خارجی ایران در بخش معدن و صنایع معدنی پرداخته شده و طی امار خواندنی ۱۰ کشوری که با ایران در این حوزه فعالیت دارند تجزیه و تحلیل شده است.
در این گزارش اماده است که ایران در بخش معدن و صنایع معدنی به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که ۳۰ میلیارد دلار به فولاد،۱۱ میلیارد دلار به الومینیوم و ۱۰ میلیارد دلار به دیگر حوزه های معدنی اختصاص دارد.

منبع: معدن ۲۴