آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
21, ژانویه, 2021
عرضه اولیه «فگستر» با حداقل بیست درصد بازدهی تضمینی در فرابورس ایران
10, می, 2021
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
21, ژانویه, 2021
عرضه اولیه «فگستر» با حداقل بیست درصد بازدهی تضمینی در فرابورس ایران
10, می, 2021

” اطلاعیه ثبت افزایش سرمایه “

به اطلاع سهامداران محترم شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) می رساند به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ و باستناد نامه شماره ۹۹۹/۷۰۱۹۱۲-۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (چهارصد میلیارد ریال ) به مبلغ ۱۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (یکهزار و پنجاه میلیارد ریال ) منقسم به ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام عادی یکهزار ریالی از محل سود انباشته که تماما پرداخت گردیده است، افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
با ثبت این مستند ، از امروز(۱۳۹۹/۱۲/۰۳) سهام جایزه سهامداران محترم برای آنان منظور و قابلیت معامله خواهد داشت.

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران
(سهامی عام )