سهامداران بیانیه دادند
5, جولای, 2021
ارزش‌های کلیدی سازمان
10, جولای, 2021
سهامداران بیانیه دادند
5, جولای, 2021
ارزش‌های کلیدی سازمان
10, جولای, 2021

ارزش‌های اخلاقی

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)

«تعهد ما به عملکرد مسئولانه و اخلاقی در قالب یک شرکت بورسی پیشرو»:

 • پیروی از قوانین و استاندارد‌های ملی و بین‌المللی
 • احترام به «کرامت انسانی» همکاران، مشتریان و سهامداران
 • اهمیت «اصول اخلاقی» در رقابت با رقبا
 • اولویت‌دهی به «ضایت مشتریان»
 • عملکرد «شفاف» در امور مالی، حسابداری و حسابرسی
 • ساخت یک «فرهنگ سازمانی پاک»
 • «حفاظت و حمایت» از مالکیت معنوی شرکت و کارکنان
 • «ارج نهی» به ارزش‌های مادی و غیر مادی سهامداران
 • تلاش در جهت «کیفیت» زندگی کارکنان
 • اهتمام به «محیط زیست، سلامتی کارکنان و جامعه و پیروی از قوانین ملی و استاندارهای بین‌المللی»
 • احساس مسئولیت در خصوص استاندارهای اخلاقی نظیر «نظم و انضباط سازمانی، رازداری، وفاداری، احترام به دیگران و جامعه»
 • سرلوحه قرار دادن «مدیریت تحولی بر پایه‌ی یادگیری مستمر، نظام پیشنهادات، بهبود مستمر و فرآیندگرایی» در راستای اخلاق حرفه‌ای و شیوه مدیریت

مدیرعامل: رضا منفرد