روی فلز خوش شانس ۲۰۱۷
4, جولای, 2017
صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
9, جولای, 2017
روی فلز خوش شانس ۲۰۱۷
4, جولای, 2017
صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
9, جولای, 2017

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) دعوت میگردد، تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه م که در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت (موسوی)، پلاک ۱۷۵، طبقه ۸ برگزار می‏گردد حضور به هم رسانند.