فهرست برترین شرکت های معدنی جهان در سال ۲۰۱۷
9, ژانویه, 2018
استقرار شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری زنجان
10, مارس, 2018
فهرست برترین شرکت های معدنی جهان در سال ۲۰۱۷
9, ژانویه, 2018
استقرار شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری زنجان
10, مارس, 2018

آغازعملیات احداث کارخانه تولید آلیاژغیرفلزی نیکل، کبالت، مس و سرب

آغازعملیات احداث کارخانه تولید آلیاژغیرفلزی نیکل، کبالت، مس و سرب با حضور جناب آقای دکتر سلطانی¬فر و جمعی از مسئولین استانی ۱۹ بهمن ماه ۹۶ در مجتمع صنعتی و معدنی زرین کلید خورد.