جایگاه تحقیق و توسعه در بنگاه های اقتصادی وجه تمایز کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را نشان می دهد.میزان سرمایه گذاری در امورتحقیقاتی و سهم آن در کل سرمایه گذاری ، نماینده و شاخص میزان توسعه یافتگی هر صنعت می‌باشد. اهمیت استفاده از دانش فنی و کمک به پیشبرد آن و همچنین اهتمام به تولید دانش فنی در شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ، تحقیق و توسعه را در کانون توجه قرار داده است.
در این راستا شرکت کیمیا تاسیس و گسترش مرکز تحقیق و توسعه را وجهه همت خود ساخته و در راستای تحقق رسالت شرکت گامهای مؤثری در این زمینه برداشته است. کیمیا ضمن تعامل با اندیشمندان و عالمان این صنعت و تکیه بر متخصصین و دانشجویان جوان، امروز افتخار دارد تا اعلام نماید که توانایی حل و فصل مشکلات فنی و مهندسی صنعت سرب و روی را داراست و در این مسیر حمایت و همکاری خویش را در جهت تحقق ایده‌های صاحبان اندیشه و محققین این صنعت اعلام می‌دارد.