شرایط جدید فروش خاک روی در سال ۹۵
26, دسامبر, 2015
احتمال ارزندگی بالای کیمیا در بلند مدت
27, دسامبر, 2015

نشست خبری شرکت کیمیای زنجان گستران