27, آوریل, 2016

۴۸ فقره پروانه بهره برداری واحد روی در زنجان صادر شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه ۴۸ فقره پروانه بهره‌برداری واحد روی در استان وجود دارد، گفت: ظرفیت اسمی آنها ۲۹۰ هزار تن است.