۹, بهمن, ۱۳۹۵

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) با حضور سهامداران و اعضای هیئت مدیره برگزار شد و سهامداران با توجه به پایان دوره تصویب هیئت مدیره نسبت […]
۱۰, مهر, ۱۳۹۵

بازدید تعدادی از کارگزاریها و سهامداران بازار سرمایه از گروه صنعتی و معدنی زرین

۲۹, تیر, ۱۳۹۵

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کیمیای زنجان گستران

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ با حضور اکثریت سهامداران در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برگزار گردید.
۱۹, تیر, ۱۳۹۵

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ با سرمایه ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بدینوسیله از کلیه سهامداران […]
۹, تیر, ۱۳۹۵

روز صنعت و معدن گرامی باد

دهم تیرماه به مهمترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش “صنعت و معدن” اختصاص یافته است،که این بخش در ایجاد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه نقش مهمی را ایفا می کند.