استراتژی مالی

کاربست راه کارهای موثر در تامین سرمایه در گردش و تامین منابع مالی توسعه سرمایه گذاری

استراتژی تولید

تامین منظم و مستمر خاک

تامین قطعات و تجهیز ماشین آلات

استفاده از دانش فنی روز آمد

آموزش و توانمندسازی مداوم کارکنان، متناسب با توسعه شرکت

ایجاد نظام انگیزشی در کارکنان شرکت

بازسازی کیفی ساختار سازمانی با هدف چابک سازی و کاهش هزینه‌ها

گسترش استفاده از فن‌آوری اطلاعات در تمامی سطوح سازمانی شرکت

اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها در گردش عملیاتی کارها در چارچوب معیارهای استاندارد

سرمایه‌گذاری و مشارکت در اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری، تولید و تغلیظ مواد معدنی

بکارگیری روش های تولید انبوه و سفارشی

عرضه محصولات استاندارد

تولید در مقیاس منطقه ای و جهانی با رویکرد نوآوری در محصول و فرایند ساخت ، توجه به زنجیره تامین ، توجه به موفقیت های بلند مدت و رقابت پذیری بین المللی

استراتژی بازاریابی

تامین انتظارات و منافع مشتریان و مآلا تحصیل رضامندی آنان

احترام به ذینفعان و رعایت منافع آن ها

مدیریت بازار در سطوح ملی منطقه ای و بین المللی

استراتژی تحقیق و توسعه

گسترش تحقیق و توسعه با هدف افزایش بهره وری و مآلا افزایش تولید

انتخاب تکنولوژیهـای روزآمد برای توسعه

چگونگی توسعه تکنولوژیهای منتخب

بهینه‌سازی مصرف انرژی

رعایت استانداردهای زیست محیطی

نظارت و ارزیابی فعالیت و عملکرد شرکت ( ممیزی تخصصی و عارضه ‌یابی ) .